سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ای منتهای آرزو ! آیا مرا به آتش می سوزانی ؟ پس امیدم چه می شود ؟ پس آن گاه دوستی ام چه می شود ؟ [امام سجّاد علیه السلام]
مشخصات مدیروبلاگ
 
سید محمد باقر آقایی[107]
برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به تو ای بهترین دوست بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

خبر مایه

به نام خدا

 

عبدالملک (بن مروان) مردم شام را از حج بازداشت و آن بدان جهت بود که هر گاه به حج می رفتند ، ابن زبیر آنان را به بیعت می گرفت و عبدالملک که چنان دید ایشان را از رفتن به مکه منع کرد، پس مردم به فریاد آمدند و گفتند: ما را از حج خانه حرام خدا که بر ما واجبی است خدایی، باز می داری؟ به آنان گفت: این پسر شهاب زهری است که برای شما نقل حدیث می کند که پیامبر خدا گفته است: لا تشد الرجال الا الی ثلاثه مساجد: المسجد الحرام و مسجدی و مسجد بیت المقدس. «بار سفر بسته نمی شود مگر به سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد من و مسجد بیت المقدس». [و آن] برای شما بجای مسجد الحرام است. و این سنگی [که] بر حسب روایت ، پیامبر خدا چون حواست به آسمان بالا رود، پای خویش بر ان نهاد، برای شما به جای کعبه است. پس بر آن صخره قبه ای بنا نهاد و پرده های دیبا بر آن آویخت و خدمتگذارانی بر آن گماشت و مردم را گرفت تا چنانکه پیرامون کعبه طواف می کنند پیرامون آن طواف کنند، و در دوران بنی امیه این رسم بر قرار بود.

منبع: تاریخ یعقوبی- صفحه 204