سفارش تبلیغ
صبا
نادان از آنچه همدم حکیم است، می گریزد . [امام علی علیه السلام]
مشخصات مدیروبلاگ
 
سید محمد باقر آقایی[107]
برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به تو ای بهترین دوست بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

خبر مایه

به نام خدا

بی گمان خواهد آمد

در صبح یک آدینه!

سوار بر سمند سپیده با رایت آفتاب بر دوش،

تا آنرا بر بلندای گیتی به اهتزاز در آورد.

او می آید

تا با آذرخش ذوالفقارش

سینه شب را بشکافد!

و خورشید خدا را نمایان سازد!

او می آید زیباتر از هر نگاه، و خوب تر از صدهزار بهار!

او می آید و از بادهای خزانی، انتقام همه لاله های پرپر را میگیرد!

همان بهاری که لاله ها به احترام او برخاستند

و آن نگاری که نرگس ها نگران مقدم اویند.

 

ابوالفضل فیروزی

کتاب نیک شهر قدسی/ سید محمد عارف حسینی/ ص 117


89/7/21::: 11:9 ع
نظر()
هنر ، شعر ،