سفارش تبلیغ
صبا
کسى از شما نگوید خدایا از فتنه به تو پناه مى‏برم چه هیچ کس نیست جز که در فتنه‏اى است ، لیکن آن که پناه خواهد از فتنه‏هاى گمراه کننده پناهد که خداى سبحان فرماید : « بدانید که مال و فرزندان شما فتنه است » ، و معنى آن این است که خدا آنان را به مالها و فرزندان مى‏آزماید تا ناخشنود از روزى وى ، و خشنود از آنرا آشکار نماید ، و هر چند خدا داناتر از آنهاست بدانها ، لیکن براى آنکه کارهایى که مستحق ثواب است از آنچه مستحق عقاب است پدید آید ، چه بعضى پسران را دوست دارند و دختران را ناپسند مى‏شمارند ، و بعضى افزایش مال را پسندند و از کاهش آن ناخرسندند . [ و این از تفسیرهاى شگفت است که از او شنیده شده . ] [نهج البلاغه]
مشخصات مدیروبلاگ
 
سید محمد باقر آقایی[107]
برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به تو ای بهترین دوست بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

خبر مایه

به نام خدا

 

دفن امیرالمومنین علی(ع)

موافق روایت امالی شیخ طوسی، چون جنازه آن حضرت از قائم غربی گذشت، و آن در قدیم بنایی بود گویا شبیه به میل که آنرا علم می نامیدند، پس به جهت تعظیم و احترام آن نعش مطهر کج و منهنی شد، و الحال در جای آن قائم، مسجدی است که آنرا مسجد حنانه می نامند، و تقریبا در فاصله 3هزار ذرع از شرق نجف واقع است.

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسللامی- محمد حسین رجبی(دوانی)- ص 41