سفارش تبلیغ
صبا ویژن
توانگرى و درویشى آنگاه آشکار شود که در قیامت عرضه بر کردگار شود . [نهج البلاغه]
مشخصات مدیروبلاگ
 
سید محمد باقر آقایی[107]
برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به تو ای بهترین دوست بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

خبر مایه

به نام خدا

 

دفن امیرالمومنین علی(ع)

موافق روایت امالی شیخ طوسی، چون جنازه آن حضرت از قائم غربی گذشت، و آن در قدیم بنایی بود گویا شبیه به میل که آنرا علم می نامیدند، پس به جهت تعظیم و احترام آن نعش مطهر کج و منهنی شد، و الحال در جای آن قائم، مسجدی است که آنرا مسجد حنانه می نامند، و تقریبا در فاصله 3هزار ذرع از شرق نجف واقع است.

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسللامی- محمد حسین رجبی(دوانی)- ص 41