سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شریف به تمام معنا کسی است که دانشش مایه شرف او گردد [امام جواد علیه السلام]
مشخصات مدیروبلاگ
 
سید محمد باقر آقایی[107]
برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به تو ای بهترین دوست بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

خبر مایه

به نام خدا

 

 

عمر در روز چهارشنبه چهار شب از ذی الحجه مانده در سال 23 ضربت خورد و چون ضربت خورد بپسرش گفت: من از بیت المال مسلمانان هشتاد هزار قرض برداشته ام و باید از دارایی فرزندانم داده شود پس اگر مال ایشان نرسید از مال آل خطاب و اگر آن هم وفا نکرد مال بنی عدی و اگر نه مال عموم قریش و از آنان تجاوز نکنید.

منبع: تاریخ یعقوبی ص 49

 

این وصیت خلیفه دوم به پسرش درباره بیت المال می باشد. حال شما این وصیت را بگذارید در کنار برخورد حضرت علی ابن ابیطالب(ع) با بیت المال ، می توانید فرق بین دو خلیفه را ببینید. جای توضیح بیشتری نیست که همه رفتار امام المتقین با بیت المال را می دانید. اما واقعا چرا امام (ع) در کوفه تنها ماند. ریشه این اتفاق و همچنین اتفاقات بعدی برمی گردد به زراندوزی و شیفته دنیا شدن کسانی که زمانی افتخار اسلام و از اصحاب پیامبر بودند.کسانی که با نام قراء در حقیقت دانشمندان زمان خود در امر دین بودند.