سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و روایت شده است که حضرتش روزى میان یاران خود نشسته بود . زنى زیبا بر آنان بگذشت و حاضران دیده بدو دوختند . پس فرمود : ] همانا دیدگان این نرینگان به شهوت نگران است و این نگریستن موجب هیجان . پس هر یک از شما به زنى نگرد که او را خوش آید با زن خویشش نزدیکى باید ، که او نیز زنى چون زن وى نماید . [ مردى از خوارج گفت خدا این کافر را بکشد چه نیک فقه داند . مردم براى کشتن او برخاستند ، امام فرمود : ] آرام باشید ، دشنام را دشنامى باید و یا بخشودن گناه شاید . [نهج البلاغه]
مشخصات مدیروبلاگ
 
سید محمد باقر آقایی[107]
برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به تو ای بهترین دوست بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

خبر مایه

انتظار فرج

 

 

تعریف: امید به آینده- آماده باش کامل

 

امام رضا(ع) از رسول اکرم می فرمایند: برترین اعمال امت من ، انتظار فرج از ناحیه خداوند است.

امام صادق(ع): بدانید کسی که منتظر ظهور حضرت مهدی(عج) باشد پاداش کسی را دارد که شب ها را برای انجام عبادت بیدار و روزها روزه دار باشد.

امام علی(ع): منتظر فرج باشید و از رحمت خداوند مایوس نشوید. که محبوب ترین اعمال نزد خداوند انتظار فرج است... کسی که منتظر امر ما باشد مانند کسی است که در راه خداوند به خون خود آغشته گردد.

 

انتظار فرایندی دو سویه است که دو رکن اصلی ان به ترتیب زیر است:

اول- نامیدی، عدم رضایت یا عدم قناعت به اوضاع موجود

دوم: امید و ایده ال دولت کرامت و کار آمد

 

انواع انتظار بر طبق نظر مطهری:

1-    انتظاری سازنده که تعهد آور است و نیرو بخش و تحرک آفرین

2-    انتظاری ویرانگر که اسارت بخش، فلج کننده، و نوعی اباحیگری است.

این دو گونه انتظار بر اساس دو نوع نگرش تاریخی ایجاد می شود:

1-    تحولات تاریخی یک سلسله امور تصادفی و اتفاقی و تحت قاعده و ضابطه کلی در نمی آیند

2-    جامعه طبیعت، خصلت و سنت و قاعده و ضابطه دارد. در نتیجه تاریخ هم فلسفه دارد و تحت ضابطه و قاعده کلی در می آید.

با توجه به این نگرشها

انتظار ویرانگر: برداشت قشری و سطحی از مهدویت این است که صرفا ماهیت انفجاری دارد و ناشی از گسترش و اشاعه ظلم و تبعیض و حق کشی است.

انتظار سازنده: ظهور مهدی موعود حلقه ای است از حلقه های مبارزه اهل حق و اهل باطل که به پیروزی نهائی اهل حق منتهی می شود.

 

برداشتهای متفاوت از انتظار:

·        تکلیف مردم تنها دعا برا ی فرج است

·        ما فقط به تکلیف خود عمل می کنیم و به دیگران کاری نداریم

·        شرط ظهور فراگیری ظلم و فساد در دنیاست و نباید جلوی آنرا گرفت

·        نه تنها نباید جلوی ظلم و فساد را گرفت بلکه باید به آن دامن زد

·        تشکیل هر حکومتی قبل از ظهور خلاف شرع و نصوص و روایات است

·        گرچه ما نمی توانیم دنیا را پر از عدل کنیم اما باید تا حد توان به این سمت حرکت کنیم

 

 

فلسفه انتظار:

خودسازی فردی                                               خودباوری اجتماعی

 

آثار انتظار:

1-    گریز از یاس و ناامیدی

2-    تکامل روحی

3-    شناخت مقام امام

4-    شناخت مدعیان دروغین

5-    تقویت انگیزه و ظلم ستیزی

6-    تحصیل آمادگی های لازم

7-    مقاومت در برابر فساد محیط

 


87/9/29::: 8:55 ص
نظر()