سفارش تبلیغ
صبا ویژن
برادرت را با نیکویى بدو سرزنش کن ، و گزند وى را به بخشش بدو به وى بازگردان . [نهج البلاغه]
مشخصات مدیروبلاگ
 
سید محمد باقر آقایی[107]
برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به تو ای بهترین دوست بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

خبر مایه

به نام خدا

عیدتان مبارک و التماس دعا

 

                                                                                                                                        

دعای زیر از امام خمینی عزیز در این روزها او را هم دعا کنید که به نام او و به کام خودشان بسیار حرف می زنند.

                                                                                                                

ای خدائی که مردگان را از گورها بر انگیزی و ای آنکه به روز رستاخیز برخاستن مردمان به فرمان توست. دلهای ما را از این کهنه قبرستان برانگیزان و بار ما را از این کوره دخ، سرزمین ستم بربند تا در نشئه قلبی. انوار معرفت را مشاهده کنیم و گوش دل ما سروشهای پیامبرت را در آن نشئه بشنود باشد که بهره ی ما از نبوت تنها آن نباشد که با گفتن شهادت بزبان خون و مال خود را محفوظ داشته و از عمل کردن به احکام او مقصود ما فقط اکتفا کردن در رابطه با قواعد فقهی و موافقت داشتن بر حسب صورت باشد و از خواندن قرآن کریم هدف ماز زیبا خواندن و فراگرفتن احکام تجوید و مخارج حروف باشد تا در نتیجه این کوتاه نظری از آنان باشیم که خدای تالی درباره شان فرموده است: بر گوش و چشم های شان پرده کشیده شده است و نیز فرموده است: دلهای آنان گرفتار بیماری است.

 

مصباح الهدایه / امام خمینی/ ترجمه فهری/ صفحه 80و81

 


90/6/8::: 2:21 ع
نظر()