سفارش تبلیغ
صبا
خداوند به ابراهیم علیه السلام وحی کرد : ای ابراهیم! من دانایم و هر دانایی را دوست دارم . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
مشخصات مدیروبلاگ
 
سید محمد باقر آقایی[107]
برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به تو ای بهترین دوست بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد

خبر مایه

شیعه در تاریخ

نویسنده: محمد حسین زین عاملی، مترجم:محمدرضا عطائی

موضوع کتاب: یکی از مآخذ تاریخ تشعه است و در 5 فصل نگاشته شده است:

فصل اول: معنا، مفهوم و سابقه و عقاید شیعه

فصل دوم: فرقه ها و گروه های شیعه

فصل سوم: تاریخ بعد از پیامبر تا شهادت امام حسین(ع)

فصل چهارم: موضع گیری شیعه در زمان خلفای اموی و عباسی

فصل پنجم: برائت شیعه از غلو و غلات

محاسن: در بخش انشعاب های داخلی شیعه با نظر به پرداختش به علل و تجزیه و تحلیل این انشعاب ها منبع خوبی است.

معایب: منبع چندان جامعی در مورد تاریخ تشیعه نیست و گاهی نیز از مسیر منحرف شده و مباحثی مانند خوارج و تاریخ خلفا را هم مطرح کرده است.

 

 

جهاد الشیعه

نویسنده: بانو دکتر سمیره مختاراللیثی، استاد دانشگاه عین شمس مصر.

موضوع کتاب: جهاد شیعیان تا پایان قرن دوم هجری است. در 5 باب و یک خاتمه تنظیم شده است.

محاسن: نویسنده از یک سو به جهادها و مبارزات شیعیان در برابر عباسیان پرداخته و از سوی دیگر سیاسیت خلفادر برابر ائمه را مطرح کرده است. بخشی از تاریخ عام شیعه در باب اول ذکر شده و در مبحث پیدایش شیعه به ارائه ی نظرات گوناگون پرداخته است.

معایب: چون شیعه نبوده نتوانسته مبانی تفکر سیاسی ائمه را پردازش کند و از امامان بعد از امام حسین(ع) به عنوان امامان روحی و معنوی یاد می کند، که روششان با روش امامان علی(ع) ، حسن(ع) و حسین(ع) فرق می کرده است.

 

 

تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم

نویسنده: رسول جعفریان، از محققان حوزه ی علمیه ی قم

موضوع کتاب: کتاب غنی و دارای اطلاعتی ارزشمند تاریخ تشیع است.

محاسن: محتوای غنی کتاب

معایب: ایراد آن درشکل و صورت کتاب است. پاورقی ها استاندارد نبوده برخی مطالب مانند نقدمنابع در متن کتاب امده که گاهی موجب سردرگمی خواننده می شود.


86/6/1::: 5:17 ص
نظر()